GEEN WACHTLIJST, SNEL GEHOLPEN

VEEGBEWIJS VOOR VERZEKERING

GEEN VOORRIJKOSTEN

Schoorsteenbrand Gelderland?

Wij voorkomen een potentiële schoorsteenbrand!

Schoorsteenbrand Gelderland

Schoorsteenbrand Gelderland? In Nederland zijn er jaarlijks meer dan 2000 schoorsteenbranden. Achterstallig onderhoud is in bijna de helft van de gevallen de oorzaak. Een schoorsteenbrand is niet alleen vervelend, het kan ook veel schade veroorzaken.

Op deze pagina vertellen wij meer over schoorsteenbranden. Wij leggen u bijvoorbeeld uit hoe u een schoorsteenbrand kunt herkennen en wat u kunt doen wanneer u te maken krijgt met een schoorsteenbrand.

Twijfelt u of uw schoorsteen risico loopt om vlam te vatten? Aarzel dan niet om contact op te nemen met een schoorsteenveger. Voorkom een schoorsteenbrand door uw rookkanaal te laten inspecteren. Op deze manier kunnen risicovolle situaties vermeden worden.

Wilt u een schoorsteenbrand voorkomen door het rookkanaal te laten inspecteren? Bel dan gerust naar 085 019 57 51. Wij komen graag langs om een Schoorsteenbrand in Gelderland te voorkomen!

Schoorsteenveger Gelderland

Een schoorsteen moet schoon zijn om op een veilige manier gebruik te kunnen maken van uw haard of kachel. Hiervoor is het van belang dat er jaarlijks goed geveegd wordt. De kans op een schoorsteenbrand en andere gevaren is klein bij een goed onderhouden schoorsteen.

Het is daarom belangrijk om uw schoorsteen ten minste één keer per jaar te laten inspecteren en vegen. Gebruikt u uw haard of kachel vrijwel dagelijks? Dan adviseren wij u om het rookkanaal minimaal twee keer per jaar te laten kuisen.

Wilt u uw schoorsteen laten vegen om veilig gebruik te kunnen maken van uw haard of kachel? Twijfel dan niet en neem direct contact op met Schoorsteenveger Gelderland via 085 019 57 51.

Hoe ontstaat een schoorsteenbrand?

Het ontstaan van een schoorsteenbrand wordt hieronder beschreven aan de hand van een aantal mogelijke oorzaken. Er zijn namelijke verschillende oorzaken die ertoe kunnen leiden dat er brand ontstaat in het rookkanaal.

Een verkeerd gebouwde schoorsteen heeft een groter risico op een schoorsteenbrand. Denk hierbij aan een schoorsteen met een te groot / klein rookkanaal. Bij een te groot rookkanaal is er namelijk te weinig trek van de schoorsteen. De rookgassen blijven hierdoor in de schoorsteen hangen. Bij het afkoelen van de rookgassen wordt er een laag creosoot gevormd wat erg brandbaar is.

Voor een te klein rookkanaal geldt: hoe kleiner het rookkanaal, des te minder ruimte rookgassen hebben om doorheen te gaan. Wanneer er een laag creosoot gevormd wordt, dan wordt de doorgang voor rookgassen steeds smaller. Het creosoot kan dan ook eerder in brand vliegen.

Een schoorsteenbrand kan ook ontstaan doordat verbrandingsresten en roetdeeltjes, die vastgeplakt zitten aan de wanden in het rookkanaal, vlam vatten. Dit gebeurt eerder bij haarden of kachels op kolen of mazout (stookolie) doordat deze brandstoffen voor veel vervuiling zorgen.

Bij haarden of kachels op gas is de kans dat verbrandingsresten vlam vatten veel kleiner. De reden hiervan is dat deze brandstof vrijwel geen vervuiling in het rookkanaal met zich meebrengt. Daarentegen worden de schoorstenen van gaskachels en haarden wel vaker gebruikt door vogels om een nest in te bouwen.

Vogelnesten zijn een andere belangrijke oorzaak van schoorsteenbranden. Het komt regelmatig voor dat er brand ontstaat doordat brandbaar materiaal in het rookkanaal vlam vat. Denk hierbij aan takjes, bladeren, stukjes stof of plastic. Vogels nemen van alles mee voor een vogelnest.

Wilt u een schoorsteenbrand voorkomen door uw schoorsteen te laten inspecteren op de aanwezigheid van creosoot of vogelnesten? Wij helpen u hier graag bij! Neem snel contact op met Schoorsteenveger Gelderland via 085 019 57 51.

Hoe herkent u een schoorsteenbrand?

Het is belangrijk om snel te handelen bij een schoorsteenbrand. Maar hoe herken je een schoorsteenbrand? Dat leggen wij graag uit!

Een schoorsteenbrand is te herkennen aan een aantal kenmerken. De meest bekende is een snelle en sterke rookontwikkeling. De rook komt hierbij ook uw huis in. Dit gaat gepaard met een sterke roet- en brandgeur. Daarnaast is een schoorsteenbrand te horen aan een bulderend of suizend geluid. Dit komt omdat de brand in de schoorsteen zuurstof aantrekt.

Het moge duidelijk zijn dat u goed gebruik moet maken van uw zintuigen. Een schoorsteenbrand is dus te zien, te horen, en te ruiken. Denkt u dat u risico loopt op een schoorsteenbrand? Twijfel dan niet om een schoorsteenveger in te schakelen om uw rookkanaal te inspecteren.

Wilt u uw rookkanaal laten inspecteren om een schoorsteenbrand te voorkomen? Neem gerust contact op voor een afspraak met Schoorsteenveger Gelderland via 085 019 57 51.

Wat te doen bij een schoorsteenbrand?

Er moet bij een schoorsteenbrand snel gehandeld worden om de schade zoveel mogelijk te beperken. Maar wat te doen? Wij leggen het hieronder uit voor u.

Op het moment dat u merkt dat er sprake is van een schoorsteenbrand, twijfel niet en onderneem direct actie door de brandweer te bellen op 112. U kunt dit niet alleen, u heeft de brandweer nodig!

Sluit vervolgens de schoorsteenklep en probeer zover dat gaat de toevoer van zuurstof af te sluiten.

U kunt het vuur proberen te doven met zand of zout. Let op! Gebruik hiervoor geen water! Er kan dan een explosie ontstaan doordat het water snel verdampt. Dit is gevaarlijk voor u en daarnaast kunnen er scheuren ontstaan in de schoorsteen.

Als het vuur uit is kunt u ramen en deuren openzetten om te ventileren.

Hoe voorkomt u een schoorsteenbrand?

Een schoorsteen die goed onderhouden wordt vliegt niet zomaar in de brand. Een schoorsteenbrand is dus te voorkomen door jaarlijks een schoorsteenveger in te schakelen om het rookkanaal te laten inspecteren en vegen.

Wij adviseren daarom om uw schoorsteen één of twee keer per jaar te laten inspecteren en vegen door een ervaren schoorsteenveger. Onze vegers maken uw schoorsteen weer goed schoon en kunnen uitsluiten of er mankementen zijn, denk hierbij aan lekkages of scheuren.

Hieronder hebben wij nog een aantal tips beschreven om de kans op brand te verkleinen:

 • Laat uw schoorsteen regelmatig reinigen.
 • Gebruik alleen de juiste brandstof die geschikt is voor uw haard of kachel.
 • Zorg voor voldoende ventilatie in uw schoorsteen.
 • Stook niet wanneer het windstil of mistig is.
 • Zorg altijd voor een klein laagje as in de aslade (ongeveer 3 centimeter).
 • Gebruik alleen aanmaakblokjes of aanmaakhout om uw haard of kachel aan te steken.
 • Blijf altijd bij een brandende haard, laat het vuur nooit onbeheerd achter!

Wilt u een afspraak maken voor onderhoud aan de schoorsteen? Neem dan contact op met Schoorsteenveger Gelderland via 085 019 57 51.

Onverzekerd bij een schoorsteenbrand

Wij ervaren helaas dat mensen onverzekerd zijn bij een schoorsteenbrand. Schoorsteenvegen is in Nederland niet verplicht maar de verzekering gaat er wel vanuit dat u de schoorsteen goed onderhoud. Het is voor de verzekering dus van belang dat u het rookkanaal regelmatig laat vegen. Bij een brand in een slecht onderhouden schoorsteen wordt de schade niet altijd vergoedt.

De verzekering kan weigeren de schade te betalen op basis van ‘achterstallig onderhoud’ . Er is sprake van achterstallig onderhoud als de schoorsteen al een lange tijd niet geïnspecteerd of geveegd is.

Een schoorsteenveger kan u een veegbwijs geven zodat u goed verzekerd bent van een schoorsteenbrand. Op dit bewijs staan alle verrichte werkzaamheden. Dit kunt u indien nodig aan de verzekering geven. Wij raden u daarom aan om het veegbewijs goed te bewaren!

Ondanks dat het schoorsteenvegen niet wettelijk verplicht is, roept het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu al vanaf 1992 dat de schoorsteen jaarlijks minimaal één keer geveegd moet worden.

Wilt u de garantie hebben dat u goed verzekerd bent voor een schoorsteenbrand? Laat uw schoorsteen dan jaarlijks onderhouden door Schoorsteenveger Gelderland. Wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op via 085 019 57 51.

Een schoorsteenveger inschakelen?

Wilt u een schoorsteenveger inschakelen om veilig gebruik te kunnen maken van uw haard of kachel? Dan bent u bij ons aan het goede adres!

Onze ervaren schoorsteenvegers maken uw rookkanaal op de juiste manier schoon en daarnaast kunnen wij (beginnende) mankementen in of aan uw schoorsteen herkennen. Wanneer u uw schoorsteen laat vegen door een ervaren vakman, dan weet u dat het goed gebeurt.

Wilt u een professionele schoorsteenveger inschakelen? Neem dan gerust contact op met Schoorsteenveger Gelderland via 085 019 57 51.

Wilt u veilig en verantwoord stoken?

Bel nu voor gratis advies!

Onze Schoorsteenvegerdiensten

blurb-img-schoorsteenveger

Schoorsteenveger

Bent u opzoek naar een schoorsteenveger in Gelderland? Neem direct contact op!

blurb-img-schoorsteenveger

Vogelnest verwijderen

Zit er een vogelnest in uw schoorsteen? Wij helpen u graag bij het verwijderen van het nest.

blurb-img-schoorsteenveger

Schoorsteenbrand

Wilt u een schoorsteenbrand voorkomen? Laat uw schoorsteen dan regelmatig reinigen.

blurb-img-schoorsteenveger

Zelf schoorsteenvegen

Wilt u zelf uw schoorsteen vegen? Neem dan een kijkje op onze pagina over schoorsteenvegen.

blurb-img-schoorsteenveger

Schoorsteeninspectie

Wilt u een schoorsteeninspectie laten uitvoeren? Neem dan contact op met Schoorsteenveger Gelderland.

blurb-img-schoorsteenveger

Creosoot verwijderen

Heeft u te maken met creosoot in uw schoorsteen? Neem dan contact op met Schoorsteenveger Gelderland.

Werkwijze Schoorsteenveger Gelderland

\

1.

Afspraak

Via telefoon/mail plannen we een afspraak.

\

2.

Vegen

Wij vegen uw schoorsteen/rookkanalen.

\

3.

Veilig stoken

U kunt weer veilig & verantwoord stoken.

Veelgestelde Vragen

Waarom moet ik mijn schoorsteen laten vegen?

Een reden waarom u uw schoorsteen moet laten vegen is voor de veiligheid van u en uw huisgenoten. Het risico op een schoorsteenbrand is vele malen kleiner bij een schone schoorsteen.

Daarnaast is een schone schoorsteen beter voor het milieu! Een schone schoorsteen stoot namelijk minder schadelijke stoffen uit.

Hoe vaak moet ik mijn schoorsteen vegen?
Dit hangt af van hoe vaak u gebruik maakt van uw schoorsteen. Gebruikt u de schoorsteen dagelijks? Dan raden wij u aan om uw schoorsteen minimaal twee keer per jaar te laten vegen. Op het moment u de schoorsteen niet dagelijks gebruikt, raden wij u aan dit minimaal één keer per jaar te doen.

Twijfelt u of u uw schoorsteen moet laten vegen? Neem dan gerust contact op met Schoorsteenveger Gelderland via 085 019 57 51. Wij helpen u graag!

Wanneer moet ik de schoorsteenveger bellen?

U kunt uw schoorsteen het hele jaar door laten vegen. Houdt er rekening mee dat het een stuk drukker is aan het einde van het jaar! Maak daarom tijdig een afspraak. Het is ook mogelijk om uw schoorsteen in de zomer te laten vegen!

Hoe stook ik op een veilige en gezonde manier?

De manier van stoken heeft veel invloed op het vrijkomen van schadelijke stoffen. Een aantal tips om goed te stoken:

 • Een haard of kachel op gas is minder schadelijk dan een haard of kachel op hout.
 • Laat uw toestel en schoorsteen installeren door een erkende installateur.
 • Laat uw schoorsteen minstens eenmaal per jaar vegen.
 • Stook alleen geschikte brandstoffen.
 • Stook niet bij mistig of windstil weer.
Kan de schoorsteenveger mijn schoorsteen inspecteren?
Ja, dat kan zeker. Tijdens een schoorsteen inspectie controleren wij uw schoorsteen onder andere op beschadigingen, losgeraakt steen of lood, scheuren in de bovenplaat en opstoppingen in het schoorsteenkanaal. Door deze problemen tijdig te signaleren, wordt grote schade voorkomen.

Wilt u een schoorsteen inspectie laten uitvoeren? Bel dan gerust met Schoorsteenveger Gelderland op 085 019 57 51.

Is een haard of kachel slecht voor het milieu?
Dat is afhankelijk van uw haard of kachel. Tijdens het stoken van hout of andere vaste brandstoffen komen veel stoffen vrij, zowel binnen- als buitenshuis. Deze stoffen kunnen schadelijk zijn voor het milieu, voor de gezondheid; ze kunnen leiden tot overlast voor omwonenden.

Om deze negatieve effecten zo klein mogelijk te houden, raden wij u aan goed na te denken over de brandstof van uw haard of kachel. Haarden en kachels op aardgas stoten relatief weinig schadelijke stoffen uit en is dus minder schadelijk dan een haard of kachel op hout.

Hoe voorkom ik een schoorsteenbrand?
Een schoorsteenbrand is erg vervelend. De kans op een schoorsteenbrand is aanzienlijk kleiner wanneer een schoorsteen goed onderhouden wordt. Een schone schoorsteen kan niet in brand vliegen!

Laat uw schoorsteen daarom één of twee keer per jaar vegen door een ervaren schoorsteenveger. Een schoorsteenveger kijkt ook uit naar andere mankementen in of aan uw schoorsteen, zoals scheuren of lekken.

Wilt u een schoorsteenbrand voorkomen? Wij helpen u hier graag bij! Neem contact op met Schoorsteenveger Gelderland via 085 019 57 51.

Kan ik zelf mijn schoorsteen vegen?

Dat is mogelijk. Echter heeft u, wanneer u uw schoorsteen laat vegen door een ervaren schoorsteenveger, wel de zekerheid dat dit op een goede manier gedaan is.

Daarnaast krijgt u van de schoorsteenveger een bewijs van vegen. Uw verzekeraar kan naar dit bewijs vragen op het moment dat u te maken krijgt met brand in uw haard, kachel of schoorsteen.

Wat doe ik als er zwarte rook uit mijn schoorsteen komt?
Zwarte rook uit een schoorsteen is een effect van slecht stoken. Donkere rook betekent een onvolledig verbrandingsproces. In veel gevallen zien we dat dit komt door een slecht trekkende schoorsteen, te weinig luchttoevoer of ongeschikt brandstof.

Witte of kleurloze rook betekent veelal dat het verbrandingsproces goed verloopt.

Ben ik verzekerd bij schoorsteenbrand?
In veruit de meeste gevallen wel. Sommige verzekeraars willen een bewijs van vegen zien. Wij raden u daarom aan het bewijs van de schoorsteenveger ten alle tijden te bewaren.

Wilt u zeker zijn dat u verzekerd bent bij schoorsteenbrand? Neem dan gerust contact op met Schoorsteenveger Gelderland via 085 019 57 51.

Wat doe ik als er een vogelnest in mijn schoorsteen zit?
Op het moment dat er een nestje in uw schoorsteen zit, raden wij u aan de hulp in te schakelen van een ervaren schoorsteenveger.

U mag een vogelnest niet zomaar verwijderen. Wanneer de vogels in het broedseizoen zijn, dan moet u deze periode eerst wachten. Pas na afloop van het broedseizoen mag het vogelnest verwijdert worden. Dit staat beschreven in de Wet natuurbescherming.

Tarieven Schoorsteenvegen Gelderland

Houtkachel

 • inclusief arbeid en btw
 • geen voorrijkosten

78,-

Pelletkachel

88,-

Rieten dak

98,-

Klanten Zeggen

Schoorsteenveger Gelderland heeft bij mij mijn open haard en schoorsteen geveegd. Goede service tegen een schappelijke prijs!

Paul

uit Gelderland

Al jaren onze vaste schoorsteenveger. Wij zijn meer dan tevreden!

Bastiaan

uit Gelderland

Vanuit mijn haard kwam er rook de woonkamer in. Op zeer korte termijn had Schoorsteenveger Gelderland nog een plekje om onze rookkanalen te inspecteren. Na een inspectie bleek dat onze schoorsteen alleen geveegd moest worden. Fijn geholpen door de vriendelijke man.

Rianne

uit Gelderland

Twee keer per jaar komt er een schoorsteenveger van Schoorsteenveger Gelderland mijn rookkanalen vegen. Elke keer goed geregeld!

Karel

uit Gelderland

Onze Partners

Wilt u veilig en verantwoord stoken?

Bel nu voor gratis advies!

Call Now Button